KEPALA SEKOLAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA NURYADI, S.Pd.
NIP 196606021990011001
PANGKAT GOLONGAN Pembina/IV/a
JABATAN Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah